Antalya Lpg Sorumlu Müdür ekibi olarak tüm ekibimizin uzun yıllardır bilgi birikimlerini size aktarmaktan mutluluk duyarız. Bilindiği üzere, 16.12.2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 7’ nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, “Otogaz istasyonunda ve dolum tesisinde görev yapacak sorumlu müdürlerin TMMOB'a bağlı meslek odaları tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak Sorumlu Müdür Sertifikası almaları…zorunludur. ” hükmünü, 12’ nci maddesi, “Sorumlu müdür, LPG yetkili teknik personel ve LPG yetkili işletme personeli eğitimi TMMOB’a bağlı odaların şubesinin bulunduğu her ilde yılda altı defadan az olmamak üzere ilgili odalar tarafından planlanır ve her yılın ocak ayında ilan edilir.

Eğitimler, uzmanlığı TMMOB tarafından kabul edilen kişilerce verilir. Asgari beş kişilik talep olmaması durumunda eğitim açılması eğitimi düzenleyecek olan TMMOB’a bağlı odaların takdirine bağlıdır. Eğitim konularının güncelliği TMMOB tarafından sağlanır.

Dolum tesisinde görevli sorumlu müdürler tarafından verilecek eğitim belirli bir uygulama takvimine tabi olmayıp, dolum tesisinde görevli sorumlu müdürler tarafından LPG yetkili işletme personeli eğitim programına uymak ve TMMOB’a bağlı meslek odasının bilgisi ve gözetiminde olmak kaydıyla, her zaman yapılabilir. Dolum tesisinde görevli sorumlu müdür tarafından verilen eğitim sonucu LPG Yetkili İşletme Personel Belgesi TMMOB’a bağlı meslek odası tarafından düzenlenir.

TMMOB; sorumlu müdür, LPG yetkili teknik personel ve LPG yetkili işletme personeli eğitimi başvuru şeklini, eğitim ve sınav koşullarını, eğitim süresi ve programını, Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Teknik Personel-LPG Yetkili İşletme Personeli Eğitimi ile Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Teknik Personel-LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası ücretlerini, Kurumun uygun görüşünü de alarak, her yıl ocak ayında belirler ve duyurulmasını sağlar.

TMMOB; eğitim ve belgelendirme ile ilgili genel uygulama esaslarını, Kurumun da uygun görüşünü alarak belirler ve duyurulmasını sağlar…” hükmünü amirdir.

ANTALYA LPG SORUMLU MÜDÜR!

Antalya LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

Antalya Lpg Sorumlu Müdür

Antalya Lpg Sorumlu Müdür

Antalya Lpg Sorumlu Müdür

Antalya Lpg Sorumlu Müdür